Kanalizācija – lielākā problēma

Dabai vienu no lielākajiem kaitējumiem cilvēki ikdienā nodara ar atkritumiem. Pie tādiem jāpieskaita arī kanalizācijas produkcija, jo tā diemžēl joprojām ir videi kaitīga.

Visai aktīvi šo jautājumu mēģina risināt ekoloģiskās būvniecības speciālisti Zviedrijā, viņu ietekmē arī Latvijā ir parādījušies pirmie entuziasti.

Kādā no Zviedrijā esošajām Valdorfa skolām (ir arī dzīvojamās mājas) kanalizācijā uzreiz tiek nodalīta biezā un šķidrā frakcija (vīriešiem apmeklējot tualeti bez pisuāriem, čurāt nākas speciālos podos sēdus). Pirmā tiek iestrādāta kompostā, lai vēlāk jau izmantotu lauku mēslošanā. – Šī ideja ir laba un apsveicama, taču mani māc bažas, vai tā ir plaši izmantojama.

Ja tā aptver skolu un vairākas dzīvojamās mājas, tad atmaksājas, bet vienai dzīvojamai mājai – diezin vai,- domīga paliek A. Skujiņa un piebilst, ka mēģinājusi šādu risinājumu piedāvāt arī jaunceļamai privātmājai Latvijā, bet pasūtītājs pēc ilgāka pārdomu laika tomēr atteicies. – Taču zemnieku saimniecībā tā varētu tik izmantota, – optimismu ekoloģiskās būvniecības perspektīvai nezaudē arhitekte.