‘’Primus S-100’’ for local sewerage systems, 500 ml, EAN: 475 100668 0555

0494The product is meant for local sewerage system waste water treatment. This product contains natural germs; improves waste water processing, purifies sewerage system and filtration area, does not pollute ground-water, and eliminates bad odour.
Dosage: One package of this product is meant to attend a sewerage well of capacity of 2 m3.
Application: after the first time you dispersed the product in the local sewerage well, repeat the session after 3 weeks, and then once in every 2 months. The product functions in temperature above 0oC, Netto: 500 g.

LT ‘’Primus S-100’’ kanalizacijos šuliniams 500 gramų EAN: 475 100668 0494

Produktas skirtas kanalizacijos nuotekų perdirbimui. Sudėtyje yra natūralių mikroorganizmų, kurie pagreitina ir pagerina nuotekų perdirbimą lokalinėje kanalizacijos sistemoje, išvalo filtravimo lauką, sumažina blogą kvapą.

Dozavimas: Viena pakuotė skirta 2 m³ talpos turinio.

Naudojimas: skystį supilti į kanalizacijos šulinį. Antrą kartą veiksmą pakartoti po 3 savaičių, o po to kas 2 mėnesius . Naudojimo temperatūra virš 0ºC. Neto: 500 gr.

EE ‘’Primus S-100’’ kanalisatsioonikaevudele 500 gr EAN: 475 100668 0494

Toode on ettenähtud kanalisatsiooni heitvee töötlemiseks. Sisaldab looduslikke mikroorganisme, mis kiirendavad ja parandavad heitvee ümbertöötlemist lokaalses kanalisatsioonisüsteemis, puhastab filtreerimisvälja, vähendab ebameeldivat lõhna.

Annustamine: Üks pakend on ette nähtud kanalisatsioonikaevule mahuga 2 m³.

Kasutamine: vahend kallata kanalisatsioonikaevu korduvalt 3 nädala pärast ja siis iga 2 kuu tagant. Toimib temperatuuril üle 0ºC, Neto: 500 gr.