‘’Primus A’’ concentrate EAN: 475 100668 0012

0012The product is used to attend dry toilet holes. This product contains natural germs that process the contents of the toilet hole and eliminate the bad odour.
Preparation: pour the content of both ampules in 1 liter of water, keep the substance for 24 hours in indoor temperature (but not more than 30 hours), and then pour the substance in the toilet hole. One package of this product is meant to attend 1 m3 of toilet hole contents.
Application: after the first time you poured the substance in the toilet hole, repeat the session after 3 weeks, and then once in every 2 months. The product functions in temperature above 0oC, Netto: 2×10 ml.

LT ‘’Primus A’’ koncentratas EAN: 475 100668 0012

Produktas skirtas lauko tualetų duobių priežiūrai. Sudėtyje yra natūralių mikroorganizmų, kurie perdirba duobės turinį į biomasę ir sumažina blogą kvapą.

Paruošimas: abiejų ampulių turinį užpilti 1 litru vandens, palaikyti 24 valandas kambario temperatūroje (bet ne ilgiau kaip 30 valandų) ir supilti į tualeto duobę. Viena pakuotė skirta 1m³ duobės turinio.

Naudojimas: antrą kartą priemonę į duobę reikia įpilti po 3 savaičių, o po to kas 2 mėnesius . Naudojimo temperatūra virš 0ºC. Neto: 2×10 ml.

EE ‘’Primus A’’ kontsentraat EAN: 475 100668 0012

Toode on ettenähtud kuivkäimlamahutite hooldamiseks. Sisaldab looduslikke mikroorganisme, mis töötlevad kuivkäimlamahuti sisu ümber biomassiks ja vähendavad ebameeldivat lõhna.

Valmistamine: mõlema ampulli sisu kallata 1L vett, 24 tundi säilitada toatemperatuuris (kuid mitte üle 30 tunni) ja siis kallata kuivkäimlamahutisse. Üks pakend on ette nähtud 1m³ mahuti sisu töötlemiseks.

Kasutamine: vahend kallata mahutisse korduvalt 3 nädala pärast ja siis iga 2 kuu tagant. Toimib temperatuuril üle 0ºC, Neto: 2×10 ml.