‘’Primus’’ for dry toilets, 500ml EAN: 475 100668 0029

0487The product is used to attend dry toilet holes. This product contains natural germs that process the contents of the toilet hole and eliminate the bad odour.
Dosage: One package of this product is meant to attend 1 m3 of toilet hole contents.
Application: after the first time you poured the substance in the toilet hole, repeat the session after 3 weeks, and then once in every 2 months. The product functions in temperature above 0oC, Netto: 500 ml.

LT ‘’Primus’’ lauko tualetams 500ml EAN: 475 100668 0029

Produktas skirtas lauko tualetų duobių priežiūrai. Sudėtyje yra natūralių mikroorganizmų, kurie perdirba duobės turinį į biomasę ir sumažina blogą kvapą.

Dozavimas: Viena pakuotė skirta 1m³ duobės turinio.

Naudojimas: skystį supilti į tualeto duobę. Antrą kartą veiksmą pakartoti po 3 savaičių, o po to kas 2 mėnesius . Naudojimo temperatūra virš 0ºC. Neto: 500 ml.

EE ‘’Primus’’ kuivkäimlate jaoks 500ml EAN: 475 100668 0029

Toode on ettenähtud kuivkäimlamahutite hooldamiseks. Sisaldab looduslikke mikroorganisme, mis töötlevad kuivkäimlamahuti sisu ümber biomassiks ja vähendavad ebameeldivat lõhna.

Annustamine: Üks pakend on ette nähtud 1m³ mahuti sisu töötlemiseks.

Kasutamine: vahend kallata mahutisse korduvalt 3 nädala pärast ja siis iga 2 kuu tagant. Toimib temperatuuril üle 0ºC, Neto: 500ml.